politicians are a four-letter word (multi-lingual)

Posted: September 27, 2014 in Uncategorized

Photopoetry by Crazy Horse

I.  politicians are a four-letter word

why do most politicians

continue to blacken politics

an ubiquitous and necessary

aspect of human life?

Filipino legislators

life in fact is politics

life is negotiation

negotiation of happy possibilities

roads of compromise

of hills and barriers and pain

©crazyhorsepoetry 24sept2014

II.  ang pulitika ba ay katagang apat-na-letra

bakit maraming mga pulitiko

pulitika’y patuloy na dinudumhan

napakahalaga’t kinakailangan ito

na balangkas ng buhay-tao?

sa katotohanan ang pulitika’y bûhay

isang pakikipagnegosasyon

ng mga kaaya-ayang posibilidad

kalye ng kompormiso

ng burol ng balakid ng kirot

© Ajarn Wu Hsih 24 Sept 2014

III.  iti pulitika kadi ket uppat-a-letra

sapay ta adu a pulpulitiko

rugrugitanda iti pulitika

nasken unay ken kasapulan daytoy

a paset iti biag ti tao?

kapudnuanna iti pulitika ket biag

maysa a pannakinegosasyon

kadagiti nasyaat a posposibilidad

dalan iti kompormiso

iti bantay iti lapped iti saem

© Ajarn Wu Hsih 24 Sept 2014

IV.  an pulitika…

View original post 99 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s