panimulang septon hinggil sa pasakit’ pighati

Posted: April 13, 2015 in Uncategorized

Photopoetry by Crazy Horse

boy on a boat

lubhang masakit

tunay na nakaka-siphayo

at nakakapanimdim

ng kaluluwa

ang malamang

lublob sa sigalot’

suliranin

ang abang bansa

ang ating mga kapwa….

(itutuloy)

boy on a boat

@panulaangkabayongbaliw

12abril2015

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s